Výučba angličtiny

Callanova metóda = výučba angličtiny 4X rýchlejšie!

Predstavujeme Vám celosvetovo úspešnú metódu pre výučbu anglického jazyka – Callanovu metódu. Táto metóda pochádza z Anglicka pozostáva z 12 stagov /úrovní/ a je zameraná na aktívnu angličtinu – porozumieť a hlavne hovoriť.

Od výučby angličtiny Callanovou metódou môžete očakávať:
 • kopec novej slovnej zásoby
 • gramatiku, ktorú sa učíte používať priamo v praxi
 • veľa zábavy na hodinách
 • rýchle výsledky, ktoré Vás budú motivovať
 • začnete hovoriť po anglicky, už od prvej hodiny!

V klasickej jazykovej škole je to o biflovaní slovnej zásoby, nudných cvičeniach, teoretickom ovládaní gramatiky a samozrejme o kope domácich úloh. Kurzy angličtiny Callanovou metódou Vás milo prekvapia a presvedčia, že angličtina sa dá učiť aj inak!

Výhody Callanovej metódy:
 • žiadne biflovanie, slovnú zásobu sa učíte priamo v praxi
 • zrozumiteľne vysvetlená gramatika, ktorú ihneď praktizujete
 • rýchle tempo výučby
 • žiadne domáce úlohy, všetko sa učíte priamo na hodine
 • od prvej minúty sa učíte to najdôležitejšie – hovoriť po anglicky!

Všetko budete počuť veľa krát a angličtina sa na Vás bude doslova „lepiť“.

V čom je Callanova metóda iná?

V prvom rade je potrebné povedať, že kurz je z 95% zameraný na komunikáciu. To však neznamená, že nebudete vedieť čitať a písať.

Pri klasickej metóde začínate s čítaním a písaním a možno sa niekedy na kurze dostanete aj k rozprávaniu. V Callanovej metóde je to od konca.

Princíp výučby je v podstate veľmi podobný tomu, ako sme sa naučili po slovensky: počúvanie, opakovanie, hovorenie, písanie a čítanie.

Priebeh výučby Callanovou metódou je nasledovný:
 • sluchom sa učíme novú slovnú zásobu
 • slovnú zásobu a gramatiku sa učíme priamo v praxi na otázkach a odpovediach
 • veľa opakujeme, čím sa odbúra strach z rozprávania, nadobudnete sebavedomie a odpovedať budete automaticky
 • následne to čo už viete povedať vidíte vizuálne v knihe resp. čítate text, ktorý už po sluchovej stránke poznáte
 • po prečítaní textu nasleduje písomná forma

Ako to vyzerá na hodine angličtiny u nás?
 • Lektor vám poviem každé nové slovíčko 2x v angličtine a následne Vám vysvetlí jeho slovenský význam.
 • Nasleduje otázka s danou slovnou zásobou, ktorú Vám lektor vysvetlil. Otázku Vám lektor položí 2x v rýchlom tempe. Rýchle tempo je simuláciou anglicky hovoriaceho prostredia. Aj v slovenčine hovoríme rýchlo a automaticky odpovedáme. Z tohto dôvodu študentov učíme po anglicky tak, aby pri stretnutí s cudzincom neboli v šoku „ako rýchlo hovorí“
 • S odpoveďou Vám lektor pomáha, ak urobíte chybu ihneď Vás opraví. Priebeh výučby je nasledovný
  • 1. fáza – v odpovediach robíte chyby, lektor Vás opravuje
  • 2. fáza – v odpovediach stále robíte chyby, avšak ihneď sa sám/sama opravíte
  • 3. fáza – odpovedáte rýchlo, bezchybne a automaticky
  • Ďalšou fázou je čítanie resp. vizuálne v knihe vidíte to, čo už z počutia poznáte a následne prečítaný text píšete.

Pre koho sú kurzy určené

Ak potrebujete odbúrať strach z rozprávania

Ak sa chcete naučiť plynule hovoriť po anglicky

Ak preferujete výučbu s výsledkami, ktoré sú viditeľné po každej hodine

ponuka kurzov