kurzy angličtiny

Vzdelávacie centrum SUCCESS ponúka kvalitné kurzy angličtiny vyučované Callanovou metódou v Košiciach.

Hovoriť po anglicky je v dnešnej dobe viac ako nevyhnuté. Z tohoto dôvodu okrem doučovania žiakov základných a študentov stredných škôl sme zaradili do nášho portfólia aj výučbu angličtiny pre dospelých.

Naším dodávateľom pre organizovanie kurzov angličtiny sa stala jazyková škola UNITED!, ktorá sa špecializuje na výučbu praktickej angličtiny zameranej na porozumenie a rozprávanie. Kurzy angličtiny sú vyučované celosvetovo úspešnou metódou, ktorá sa nazýva Callanova metóda.

Pri výučbe Callanovou metódou študent dosahuje výsledky 4X rýchlejšie a výučba je 4X efektívnejšia ako pri výučbe angličtiny inými metódami.

Špecifikom tejto metódy je, že študent začína hovoriť po anglicky od prvej hodiny!

Success - správna jazyková škola v Košiciach pre Vás

Neveríte pozrite si video z výučby, ktorá Vám rozviaže jazyk.

Kurzy angličtiny pre firmy

Zvažujete výučbu angličtiny prípadne aj iných jazykov pre Vašich zamestnancov?

V tom prípade Vám ponúkame kompletný jazykový servis navrhnutý podľa Vašich požiadaviek od A až po Z.

Zameranie kurzu je navrhnuté podľa konkrétnych potrieb klienta.
Štandardne ponúkame dve formy výučby:
 • výučba všeobecnej angličtiny prípadne iného jazyka
 • výučba odbornej angličtiny napr. obchodná angličtina, technická angličtina, právnická angličtina...
 • príprava na poradu, pohovor...


V rámci jazykového servisu ponúkame nasledovné:
 • zistenie potrieb resp. cieľa vzdelávania klienta
 • návrh najoptimalnejšej výucby "šitý na mieru"
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • bezplatná možnosť ukážkovej hodiny
 • vstupné testovanie zamestnancov a nasledné zatriedenie do skupin
 • pravidelný „metodický dohlad“ nad priebehom výučby
 • previdelné testovanie zamestnancov počas výučby
 • vypracovanie podrobných správ o progrese, dochádzke zamestnancov

Pokiaľ máte záujem o bezplatnú konzultáciu alebo vypracovanie cenovej ponuky kontaktujte nás.

KONTAKT