kurzy angličtiny

Vzdelávacie centrum SUCCESS ponúka kvalitné kurzy angličtiny vyučované Callanovou metódou v Košiciach.

Hovoriť po anglicky je v dnešnej dobe viac ako nevyhnuté. Z tohoto dôvodu okrem doučovania žiakov základných a študentov stredných škôl sme zaradili do nášho portfólia aj výučbu angličtiny pre dospelých.

Naším dodávateľom pre organizovanie kurzov angličtiny sa stala jazyková škola UNITED!, ktorá sa špecializuje na výučbu praktickej angličtiny zameranej na porozumenie a rozprávanie. Kurzy angličtiny sú vyučované celosvetovo úspešnou metódou, ktorá sa nazýva Callanova metóda.

Pri výučbe Callanovou metódou študent dosahuje výsledky 4X rýchlejšie a výučba je 4X efektívnejšia ako pri výučbe angličtiny inými metódami.

Špecifikom tejto metódy je, že študent začína hovoriť po anglicky od prvej hodiny!

Success - správna jazyková škola v Košiciach pre Vás

Neveríte pozrite si video z výučby, ktorá Vám rozviaže jazyk.

Skupinové kurzy angličtiny

Polointenzívny skupinový kurz angličtiny
Polointenzívny skupinový kurz angličtiny
viac o kurze
Polointenzívny skupinový kurz angličtiny pre začiatočníkov
Polointenzívny skupinový kurz angličtiny pre začiatočníkov
viac o kurze
Polointenzívny kurz angličtiny
Intenzívny kurz angličtiny v malej skupinke
viac o kurze
Intenzívny kurz angličtiny
Víkendový polontenzívny kurz angličtiny
viac o kurze

Individuálne kurzy angličtiny

Individuálny kurz angličtiny one-to-one
Individuálny kurz angličtiny               one-to-one
viac o kurze
Individuálny kurz angličtiny v uzavretej skupine
Individuálny kurz angličtiny v uzavretej skupine
viac o kurze
Close
Polointenzívny skupinový kurz angličtiny vyučovaný Callanovou metódou, 4 vyučovacie hodiny týždenne, 10 týždňov

Kurz je vhodný pre všetky jazykové úrovne od začiatočníkov až po pokročilých. Na základe vstupného testu bude študent zaradený do príslušnej úrovne.

Čo sa na kurze naučíte

Trvanie kurzu 22.9. 2014 – 28.11. 2014
Dĺžka kurzu 10 týždňov, 40 vyučovacích hodín
Intenzita výučby Callanová metóda 2x2 vyučovacie hodiny/týždenne
Dni výučby (kombinácia) pondelok + streda utorok + štvrtok
Časy výučby 8.00 - 9.50, 10.00 – 11.50, 12.00 – 13.50, 15.00 – 16.50, 17.00- 18.50, 19.00 – 20.50
Jazyková úroveň Vhodný pre všetky jazykové úrovne. Študent bude do kurzu zaradený na základe vstupného testu
Cena kurzu od 139€
mám záujem
Close
Polointenzívny skupinový kurz angličtiny pre začiatočníkov vyučovaný Callanovou metódou, 4 vyučovacie hodiny týždenne, 10 týždňov

Kurz je špeciálne zostavený pre začiatočníkov.

Čo sa na kurze naučíte

Trvanie kurzu 22.9. 2014 – 28.11. 2014
Dĺžka kurzu 10 týždňov, 40 vyučovacích hodín
Intenzita výučby Callanová metóda 2x2 vyučovacie hodiny/týždenne
Dni výučby (kombinácia) pondelok + streda utorok + štvrtok
Časy výučby 8.00 - 9.50, 10.00 – 11.50, 12.00 – 13.50, 15.00 – 16.50, 17.00- 18.50, 19.00 – 20.50
Jazyková úroveň Začiatočník alebo falošný začiatočník
Cena kurzu od 139€
mám záujem
Close
INDIVIDUÁLNY KURZ ANGLIČTINY ONE-TO-ONE

Kurz pre náročnejších klientov, ktorí uprednostňuj individuálny prístup, zvýšenú efektivitu výučby a časovú flexibilitu. Tento kurz je maximálne prispôsobený potrebám, požiadavkám a cieľom klienta.

Po zadefinovaní cieľa Vám navrhneme najvhodnejšiu variantu pre Vašu výučbu.


Dni výučby Podľa požiadaviek klienta
Časy výučby Podľa požiadaviek klienta
Jazyková úroveň Vhodný pre všetky jazykové úrovne. Študent bude do kurzu zaradený na základe vstupného testu
Cena kurzu 16,59€ / hodina
mám záujem
Close
INDIVIDUÁLNY KURZ ANGLIČTINY V UZAVRETEJ SKUPINE

Pri tomto type kurzu si môžete vytvoriť vlastnú mini skupinku a študovať veľmi výhodne. Výhodou tohto kurzu je, že „spolužiakov“ si donesiete sami. Kurz je vyučovaný v malej skupinke 2 – 4 študentov.


Dni výučby Podľa požiadaviek klienta
Časy výučby Podľa požiadaviek klienta
Jazyková úroveň Vhodný pre všetky jazykové úrovne. Študent bude do kurzu zaradený na základe vstupného testu
Cena kurzu Podľa počtu študentov v skupine
2 študenti 8,5€ / hodina / študent
3 študenti 7€ / hodina / študent
4 študenti 6,5€ / hodina / študent
mám záujem
Close
INTENZÍVNY KURZ ANGLIČTINY

Intenzívny kurz všeobecnej angličtiny vyučovaný Callanovou metódou, 8 hodín týždenne, 3 týždne. Kurz je vyučovaný v malej skupinke od 3 do 5 študentov.

Čo sa na kurze naučíte

Trvanie kurzu 22.9. 2014 – 10.10. 2014
Dĺžka kurzu 3 týždne
Intenzita výučby Callanová metóda 4x2 vyučovacie hodiny/týždenne
Dni výučby (kombinácia) pondelok + utorok + streda + štvrtok
Časy výučby 8.00 - 9.50, 17.00 - 18.50, 19.00 – 20.50
Jazyková úroveň Vhodný pre všetky jazykové úrovne. Študent bude do kurzu zaradený na základe vstupného testu
Cena kurzu 144€
mám záujem
Close
VÍKENDOVÝ POLOINTENZÍVNY KURZ ANGLIČTINY

Poloontenzívny skupinový kurz vyučovaný Callanovou metódou zameraný na praktickú stránku jazyka – hovorenie a porozumenie.

Čo sa na kurze naučíte

Trvanie kurzu 27.9. 2014 – 29.11. 2014
Dĺžka kurzu 10 týždňov
Intenzita výučby Callanová metóda 1x3 vyučovacie hodiny/týždenne
Dni výučby (kombinácia) sobota
Časy výučby 09.00-11.50
Jazyková úroveň Vhodný pre všetky jazykové úrovne. Študent bude do kurzu zaradený na základe vstupného testu
Cena kurzu 135€
mám záujem