Doučovanie pre deti

Je Vaše dieťa žiakom základnej alebo študentom strednej školy? Nie ste spokojný s jeho prospechom v škole? Nezúfajte! Vzdelávacie centrum Success je tu pre Vás! Ponúkame individuálnu formu doučovania pre deti na základnej škole a študentov na strednej škole. Hravou formou doučíme Vaše dieťa konkrétny predmet alebo predmety, ktoré sú vyučované na základnej alebo strednej škole.

Cieľom doučovania je zlepšenie prospechu žiaka a získanie kladného vzťahu k učeniu.

Cenník výučby

1 vyučovacia hodina = 60 minút

Žiak základnej školy

10 €

Študent strednej školy

12 €

Výučba anglického jazyka

14 €
skupinové kurzy